Πακέτο Premium

Πακέτα - Premium
Στο Premium πακέτο έχετε πρόσβαση σε όλες τις μουσικές κατηγορίες.
Η αναπαραγωγή γίνεται με εξωτερικό αποκωδικοποιητή. Σας εξασφαλίζει πως θα παίζει πάντα μουσική ακόμα και σε διακοπή του Internet.
Η συνδρομή είναι 6μήνη & 12μήνη με τις αντίστοιχες εκπτώσεις.
Επικοινωνήστε μαζί μας για να ενημερώσουμε για το πακέτο Premium!