Καταργήθηκαν οι άδειες για τη χρήση μουσικής και χρήση μουσικών οργάνων στα καταστήματα

Οι νέες ρυθμίσεις προσανατολίζονται στην αντικατάσταση του καθεστώτος αδειοδότησης των εν λόγω καταστημάτων από καθεστώς γνωστοποίησης της λειτουργίας στον κατά τόπο Δήμο, μέσω της οποίας ο ενδιαφερόμενος θα ενημερώνει τη διοίκηση σχετικά με τη λειτουργία του καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος. Σε αυτά τα πλαίσια, προβλέπεται και η απλούστευση των προϋποθέσεων για τη χρήση μουσικής και μουσικών […]