Πακέτο Basic

Πακέτα - Basic
Στο Basic πακέτο επιλέγετε 2 μουσικές κατηγορίες που επιθυμείτε.
Η αναπαραγωγή γίνεται μέσα από την πλατφόρμα μας με το Username & τον κωδικό σας.
Η συνδρομή είναι μηνιαία, 6μήνη & 12μήνη με τις αντίστοιχες εκπτώσεις.
Επικοινωνήστε μαζί μας για να ενημερώσουμε για το πακέτο Basic!